Zabytkowy kościół

projekt_logo

Parafia Rzymskokatolicka św. Piotra i Pawła w Medyce realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej zabytkowego kościoła pod wezwaniem Świętych Piotra i Pawła w Medyce poprzez prowadzenie prac remontowo-konserwatorskich i instalacyjnych”.

Głównym celem projektu jest podniesienie atrakcyjności kulturalnej i zwiększenie dostępności dóbr kultury, poprzez realizację prac remontowo-konserwatorskich i instalacyjnych, w kościele w Parafii p.w. św. Piotra i Pawła w Medyce. Na realizację celu głównego składają się następujące cele szczegółowe (m.in.): kreowanie warunków dla propagowania kultury regionu i dziedzictwa kulturowego, zapewnienie ochrony i dostępu do unikalnych zasobów historycznych, poprawa bezpieczeństwa zabytków na wypadek zagrożeń, wprowadzenie nowoczesnych form uczestnictwa w kulturze.

Podstawowym realizowanym zadaniem zmierzającym do osiągnięcia celu projektu jest prowadzenie prac remontowo-konserwatorskich i instalacyjnych zabytkowego kościoła p.w. św. Piotra i Pawła w Medyce oraz prac w otoczeniu, a także prac konserwatorskich wyposażenia. Projekt uwzględnia także propagowanie informacji o obiekcie zabytkowym oraz jego wyposażeniu/wystroju za pomocą rozwiązań ICT oraz oświetlenia.

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do wykreowania szeregu korzyści społeczno-gospodarczych, w tym m.in.: zwiększenia szans na popularyzację, ochronę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, poprawy  infrastruktury miejsca kultu religijnego, korzyści dla osób niepełnosprawnych, wzrostu atrakcyjności i konkurencyjności miejscowości, a także polepszenia warunków realizacji przedsięwzięć o charakterze kulturalnym.

Wartość projektu:  3 503 418,93 PLN
Dofinansowanie projektu z UE:  2 963 371,96 PLN


Wszyscy, którzy chcieliby wspomóc renowację naszych zabytków mogą dokonać wpłaty na konto:

nr 32 8642 1201 2025 2101 3698 0001 

z dopiskiem

DAROWIZNA NA CELE KULTU RELIGIJNEGO  SK 


Remont zabytkowej dzwonnicy oraz kościoła  został dofinansowany ze środków
Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu oraz Gminy Medyka 

Prace remontowo konserwatorskie kościoła zostały dofinansowane z budżetu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Prace remontowo konserwatorskie polichromii oraz wyposażenia kościoła dofinansowano z budżetu Województwa Podkarpackiego 

Prace remontowo konserwatorskie kościoła zostały dofinansowane z budżetu Gminy Medyka   


Zabytkowy Kościół
pw. Św. Piotra i Pawła w Medyce
 

możliwość zwiedzania

 

Wtorek              w godz. 8.00 – 16.00

Piątek                w godz. 8.00 – 16.00

Sobota               w godz. 8.00 – 16.00

 

Środa               w godz. 10.00 – 18.00

Czwartek         w godz. 10.00 – 18.00

 

Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie grup Tel. 690 954 005;  Telefon czynny w godzinach zwiedzania 

 Prosimy nie zwiedzać kościoła podczas nabożeństw