Akcja Katolicka

Co to jest Akcja Katolicka?

Akcja Katolicka według  Kodeksu Prawa Kanonicznego jest publicznym stowarzyszeniem wiernych erygowanym w diecezji przez biskupa. Posiada statut i program działania. Celem AK jest pogłębianie formacji chrześcijańskiej oraz organizowanie bezpośredniej współpracy katolików świeckich. Działalność AK skupia się na:
– Pogłębianiu indywidualnej i wspólnotowej formacji chrześcijańskiej członków.
– Podejmowaniu dzieł apostolskich w parafii i diecezji.

Formacja członków AK odbywa się poprzez:
* rekolekcje dla prezesów oddziałów parafialnych. Zarządu i odpowiedzialnych za pracę
w dekanatach
*wiosenne i jesienne dni skupienia
*pielgrzymki do Patrona AK Św. Andrzeja Boboli w Strachocinie
* pielgrzymki w wigilię Uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata święto patronalne AK

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Medyce. Jak to się zaczęło?

Z inicjatywy śp. Ks. Józefa Suchego mała grupa parafian udała się do Strachociny koło Sanoka na spotkanie osób  zainteresowanych utworzeniem oddziałów AK w parafiach. Od października 2010 roku odbywały się w Parafii Medyka spotkania formacyjne przygotowujące do powołania  Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej . Spotkaniom przewodniczyła Pani Grażyna Gałuszka – Prezes POAK w Przemyślu o. Kmiecie. Dnia 10 marca 2011 roku przeprowadzono wybory 3 kandydatów na prezesa  POAK   i śp.  Ks .  Józef Suchy przygotował pismo i  wymagane dokumenty  do Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej w Przemyślu o powołanie POAK w Medyce i mianowanie prezesa. Dnia 14 maja 2011 roku abp  Józef Michalik  po zakończeniu uroczystej mszy św. w Strachocinie wręczył akt powołania POAK w Medyce i mianował asystentem śp. Ks .Józefa Suchego a prezesem została    Danuta Szczygieł. Od tamtej chwili członkowie AK powoli włączali się w organizowane  na terenie parafii w różne uroczystości, akcje charytatywne, spotkania opłatkowe.

Jak działa obecnie  POAK w Medyce?

Kontynuatorem  podjętego dzieła   25 marca 2012 roku został Ks. Mariusz Ryba , który jako nowy Proboszcz Parafii Medyka został również Asystentem POAK  w Medyce.  Członkowie AK  uczestniczą w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych. Każde spotkanie rozpoczyna się modlitwą, zapaleniem świecy, czytaniem i rozważaniem Pisma Świętego, które prowadzi Ks. Asystent,  studiowanie i rozważanie materiałów formacyjnych, przeznaczonych na  dany  rok. Hasłem przewodnim 2016 roku jest „ Nowe życie w Chrystusie”. Ponadto członkowie AK włączają się w liturgię, uczestniczą w Jerychu Różańcowym, Rekolekcjach Ewangelizacyjnych i różnych uroczystościach  i  nabożeństwach parafialnych. Aktywnie  włączają się w:
– przyjęcie pielgrzymów z Ukrainy
– organizowane na terenie parafii pikniki, festyny
– uroczystości patriotyczne
–  Orszak Trzech Króli
– Misterium Męki Pańskiej
– akcje charytatywne
– zbiórkę makulatury na misje
– zbiórka żywności na Ukrainę
– wspólnie z POAK Przemyśl Przekopana zorganizowano pielgrzymkę z pomocą  humanitarną na Ukrainę do Korca
– wspólnie ze  Szkołą Nowej Ewangelizacji  odbyła się audycja w Radiu Fara

W parafii AK  aktywnie wykonuje swoje powołanie, realizując wspólnie z Ks. Asystentem misję apostolską w Kościele.

Chcesz umocnić się w wierze
Chcesz aktywnie uczestniczyć w życiu Kościoła
Przyjdź do nas! SERDECZNIE ZAPRASZAMY  W KAŻDĄ III ŚRODĘ MIESIĄCA  PO MSZY ŚW. WIECZORNEJ