Komitet Budowy Kościoła

Skład komitetu:

Gerard Szczygieł – przewodniczący
Helena Chudzio – księgowa
Adam Kuc – skarbnik
Stanisław Adamski – członek
Marek Iwasieczko – członek
Ryszard Kuc – członek
Adam Pilecki – członek