Sakramenty święte

WYKAZ DOKUMENTÓW

POTRZEBNYCH  DO  SAKRAMENTÓW  ŚWIĘTYCH

CHRZEST

 • akt urodzenia dziecka (odpis)
 • data i miejsce ślubu rodziców dziecka (wiedza na ten temat)
 • dane o rodzicach chrzestnych (nazwisko i imię, adres zamieszkania)
 • zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary (dostarczyć najpóźniej 3 dni przed chrztem) w przypadku osób miejscowych, urodzonych po 1988 – przedstawić indeks)

 BIERZMOWANIE

 • metryka chrztu
 • indeks z wpisem ocen semestralnych z religii, spowiedzi miesięcznej (z trzech lat) oraz spotkań formacyjnych (z trzech lat), zdany na oceny pozytywne materiał z katechizmu dla bierzmowanych
 • w przypadku osób dorosłych, zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej

I KOMUNIA ŚW. / Zawsze w II niedzielę maja /

 • metryka chrztu /jeśli chrzest był poza parafią/
 • zaliczone modlitwy  

 MAŁŻEŃSTWO

 • narzeczeni zgłaszają się 3 miesiące przed ślubem
 • narzeczeni mieszkający za granicą lub poza parafią  /dłużej niż 6 miesięcy z zamiarem pozostania tam na stałe/ wszystkie formalności załatwiają w danym kraju, następnie dokumenty za pośrednictwem kurii przesyłane są do parafii
 • metryka chrztu (aktualna, tj. wystawiona do 3 miesięcy wstecz)
 • dowód osobisty  
 • świadectwo katechizacji (z ostatniej klasy szkoły podstawowej i średniej, osoby urodzone po roku 1988 przedstawiają indeks)
 • świadectwo bierzmowania (w przypadku braku adnotacji na świadectwie chrztu)
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej
 • zaświadczenie ze spotkań w poradni rodzinnej
 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego w przypadku ślubu konkordatowego lub akt ślubu, jeżeli wcześniej zawarto związek cywilny

 POGRZEB KATOLICKI

 • karta zgonu poświadczona w urzędzie stanu cywilnego
 • zaświadczenie o przyjęciu sakramentu chorych i wiatyku (jeśli zgon nastąpił poza parafią, wystawia go tamtejszy proboszcz, jeśli w szpitalu, wystawia go kapelan szpitala)

 • Poradnia Rodzinna
  Przemyśl – Błonie
  Parafia Najświętszej  Maryi  Panny Nieustającej Pomocy,
  ul. 
  Zielińskiego 23; tel. 016 / 675 06 70
  Pierwszy poniedziałek miesiąca godz. 1800