Domowy Kościół

Domowy Kościół dąży do odnowy małżeństwa i rodziny poprzez wdrażanie do:
– życia Słowem Bożym, aby  stawało się Ono Słowem Życia
– życia modlitwą, jako osobistego spotkania z Chrystusem, swoim Zbawicielem
– życia sakramentalnego, zwłaszcza eucharystycznego
– dawanie świadectwa o swoim spotkaniu z Chrystusem w małżeństwie, rodzinie i wobec innych ludzi
– postawy służby we wspólnocie kościoła wg otrzymanych darów
Członkami Domowego Kościoła są małżeństwa sakramentalne, które wspólnie (mąż i żona) angażują się w proponowaną im formację. Małżeństwa włączają się do Kręgów Domowego Kościoła, aby sobie wzajemnie pomagać
Za krąg odpowiada jedno z należących do niego małżeństw, zwane parą animatorską. Jest ono odpowiedzialne za pracę formacyjną kręgu, za jego życie duchowe, za przebieg spotkań formacyjno – modlitewnych. Dla prawidłowej pracy kręgu, niezbędna jest doktrynalna i duchowa pomoc księdza  moderatora, doradcy i opiekuna duchowego. Kręgi pracują w cyklach rocznych. Spotkania miesięczne kręgów odbywają się od września do czerwca włącznie. Przez cały rok a zwłaszcza w okresie wakacyjnym, odbywają się rekolekcje formacyjne.
Szczególną rolę odgrywają rekolekcje 15 – dniowe. Zapraszamy chętne pary małżeńskie do tworzenia nowych Kręgów Domowego Kościoła.  Zainteresowani przystąpieniem do ruchu, mogą kontaktować się z księdzem moderatorem Mariuszem Rybą.