Ogłoszenia duszpasterskie

NIEDZIELA  BOŻEGO  MIŁOSIERDZIA  7 kwietnia 2024 r.

 1. Msze św. w tygodniu o godz. 7.00 i 18.00.
 • Dzisiaj Niedziela Bożego Miłosierdzia; Msze św. 7.30 i 11.00, zaś po południu                           o godz. 15.00 koronka, zmiana tajemnic różańcowych i Msza św.  Rozpoczynamy Tydzień Miłosierdzia, zbiórka do puszek na Caritas.

Inspiracją  dla ustanowienia  tego święta  było pragnienie  Jezusa, które przekazała Siostra Faustyna. Pan Jezus powiedział do niej: Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz. 299). Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników.      W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła  miłosierdzia  Mojego. Która dusza  przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win        i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski(Dz. 699).       W wielu objawieniach Pan Jezus określił nie tylko miejsce święta w kalendarzu liturgicznym Kościoła, ale także motyw i cel jego ustanowienia, sposób przygotowania     i obchodzenia oraz wielkie obietnice. Największą z nich jest łaska „zupełnego odpuszczenia win i kar” związana z Komunią świętą przyjętą w tym dniu po dobrze odprawionej spowiedzi (bez przywiązania do najmniejszego grzechu), w duchu nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego, czyli w postawie ufności wobec Boga i czynnej miłości bliźniego. Jest to łaska większa od odpustu zupełnegoTen polega bowiem tylko na darowaniu kar doczesnych należnych za popełnione grzechy, ale nie jest nigdy odpuszczeniem samychże win. Najszczególniejsza łaska jest zasadniczo również większa niż łaski sześciu sakramentów z wyjątkiem sakramentu chrztu: albowiem odpuszczenie wszystkich win i kar jest tylko sakramentalną łaską chrztu świętego. W przytoczonych zaś obietnicach Chrystus związał odpuszczenie win i kar z Komunią świętą przyjętą w święto Miłosierdzia, czyli pod tym względem podniósł ją do rzędu „drugiego chrztu”.

 • Przypominamy o możliwości zyskiwania codziennego odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami za pobożne odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego w kościele lub kaplicy wobec Najświętszego sakramentu, publicznie wystawionego lub przechowywanego w tabernakulum przez cały rok na terenie Polski. Chorzy mogą zyskać odpust poza kościołem.
 • W poniedziałek (przeniesiona z Wielkiego Poniedziałku) Uroczystość Zwiastowania PańskiegoDzień Świętości Życia. Modlić się będziemy o poszanowanie ludzkiego życia od chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci.
 • W środę o godz. 17.30 adoracja Najświętszego Sakramentu i Nowenna do MB Nieustającej Pomocy.
 • W minionym tygodniu o naszą świątynię troszczyły się następujące rodziny: Gawron, Szczygieł, Chomik, Górka, Gawron, Kocełło, Ośmak, Wilk, Golik. Rodziny te złożyły ofiarę a ponadto: Wojciechowska.Dziękujemy za posługę i złożone ofiary.

Na najbliższy tydzień prosimy o podjęcie tej posługi w sobotę o godz. 8.30
 parafian z nr 2-25.

 • Dziękuję panom Przemysławowi Kocełło i Piotrowi Niemcowi za wykoszenie trawy wokół kościoła i plebani.
 • Z myślą o konsekracji naszej świątyni (27październik br.) zostały zakupione 3 haftowane ornaty, na których widnieją postaci św. Piotra i Pawła. Jeden już został ufundowany przez dwie osoby.
 • Młodzież przygotowującą się do bierzmowania zapraszamy w czwartek na Mszę św. a po niej na spotkanie. Obecność obowiązkowa.
 • W sobotę na godz. 16.30 zapraszamy na spotkanie Maryjki oraz dziewczynki chcące śpiewać w scholce.
 • Dzieci, które brały udział w konkursie na Palmę  oraz Chustę św. Weroniki zapraszamy po odbiór nagród i dyplomów w następną niedzielę na sumę.
 • Dziękujemy parafianom za hojne ofiary na kwiaty do Ciemnicy i Bożego Grobu oraz strażakom za dbałość o infrastrukturę przeciwpożarową do kościoła zabytkowego.

Zapowiedzi

KĘDZIERSKA Wioleta Anna, stanu wolnego, z parafii  Medyka

GÓRKA Hubert Karol, stanu wolnego,z parafii Grochowce                                             

                                                                                                                      Zapowiedź II

Do pobrania