Parafialna Rada Duszpasterska

Parafialna Rada Duszpasterska 

Zadaniem Parafialnej Rady Duszpasterskiej jest współpraca z proboszczem w realizowaniu wszystkich zadań spoczywających na parafii. Kodeks Prawa Kanonicznego kan.532 stanowi, że w załatwianiu wszystkich czynności prawnych tylko on może występować w imieniu parafii. Parafialna Rada Duszpasterska posiada natomiast głos doradczy i kieruje się normami określonymi przez Biskupa Diecezjalnego. Członkowie PRD powinni czynnie uczestniczyć w posiedzeniach rady, która spotyka się co najmniej dwa razy w roku.

Parafialna Rada Duszpasterska w naszej parafii powstała 13 września 2012 r. Wcześniej od momentu rozpoczęcia budowy kościoła tą funkcję pełnił Komitet Budowy Kościoła. Obecnie zaistniała potrzeba powołania  Duszpasterskiej Rady Parafialnej  ponieważ oprócz budowania kościoła materialnego chcemy jednocześnie troszczyć się o Kościół jako wspólnotę. By dobrze wypełnić to zadanie potrzebna jest współpraca ze świeckimi na polu organizowania duszpasterstwa parafialnego. Tą współpracę oprócz grup formacyjnych w sposób szczególny podejmuje Parafialna Rada Duszpasterska .  W skład rady weszli więc z urzędu kapłani, pani katechetka i przedstawiciele parafialnych grup formacyjnych. Przedstawiciele poszczególnych rejonów zostali wybrani przez parafian. Rada liczy 18 – tu członków. W ramach rady działają następujące sekcje:

Sekcja charytatywna – organizacja pomocy potrzebującym parafianom w ramach programu unijnego koordynowanego przez Caritas  Archidiecezji Przemyskiej, organizacja zbiórki żywności
i rozprowadzanie jej wśród potrzebujących parafian z okazji świat Bożego Narodzenia, zarządzanie funduszami z tacy charytatywnej zbieranej w każdy piątek.

Sekcja Ewangelizacyjna – organizacja spotkań parafialnych związanych z rokiem liturgicznym, pielgrzymek, organizacja festynów parafialnych itp.

Sekcja Dekoracyjna – dekoracja kościoła i jego otoczenia.

Sekcja Gospodarcza – zadania tej sekcji pełni Komitet Budowy Kościoła do czasu ukończenia budowy.

Sekcja Katechetyczno – Duszpasterska – katecheza szkolna i parafialna, spotkania formacyjne w parafii.

Obecny skład rady:

 1. Ks. Mariusz Ryba – proboszcz
 2. Ks. Paweł Śliwka – wikariusz
 3. Elżbieta Olbrycht
 4. Zdzisław Dzimira
 5. Stanisław Kędzierski
 6. Kazimierz Kapłon
 7. Tadeusz Flader
 8. Henryka Flader
 9. Chomik Sylwia
 10. Droń Halina
 11. Gwozdowska Ewa
 12. Szczygieł Gerard
 13. Łupieniak Zofia
 14. Pikłowski Czesław
 15. Pawłucka Stanisława
 16. Szczygielski Zygmunt
 17. Śmigielska Władysława
 18. Flader Monika
 19. Gumienny Mariusz

Sekcja Katechetyczno – duszpasterska

Ks. Mariusz Ryba – proboszcz

Ks. Paweł Śliwka – wikariusz

Sekcja Dekoracyjna

Olbrycht Elżbieta

Dzimira Zdzisław

Kędzierski Stanisław

Flader Tadeusz

Pikłowski Czesław

Szczygielski Zygmunt

Sekcja Charytatywna

Kapłon Kazimierz

Droń Halina

Łupieniak Zofia

Pawłucka Stanisława

Gumienny Mariusz

Sekcja Ewangelizacyjna

Chomik Sylwia

Flader Monika

Gwozdowska Ewa

Sekcja Gospodarcza

Szczygieł Gerard i Komitet Budowy Kościoła